Contact Us

Television broadcasting operator:

AMC Networks Central Europe s.r.o.

Pobřežní 620/3

186 00 Praha

Czech Republic

Statistical code: 27112501

The company’s head office address is the contact address at the same time.

Phone: +420 258 081 333

E-mail: infocz@ce.amcnetworks.com, info@ce.amcnetworks.com

 

The supervisory authority of television broadcasting in the Radio and Television Council (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání).

Address: Škrétova 44/6

120 00 Praha 2

Czech Republic

Phone: +420 274 813 830

E-mail: podatelna@rrtv.czz

 

Provozovatel televizního vysílání:

AMC Networks Central Europe s.r.o.

Pobrezni 620/3
186 00 Praha
Česká republika
IČO: 27112501

Adresa sídla společnosti je zároveň kontaktní adresou.
Telefon: +420 251 081 333
E-mail: infocz@ce.amcnetworks.com, info@ce.amcnetworks.com

 

Orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
Adresa:
Skretova 44/6
120 00 Praha 2
Česká republika
Telefon: +420 274 813 830
E-mail: podatelna@rrtv.cz